fbpx

News
There are many events going on in our brewery!Lubicz Brewery is teeming with life! Our cherished guests help us write a new history of this magical place. This is where the past and present unites.

Lubicz Brewery newspaper PDF


Here you will find our newspaper See online

News

LUBICZ BREWERY is the winner of the Golden Beer award for Poland 2015!

15/10/2015

Trzy piwa Browaru Lubicz nagrodzone Golden Beer Poland 2015

We are proud to inform you that Browar Lubicz has been successful in winning a  major award in a professional beer contest held October 2015, during the Brewers International Congress that takes place every 5 years! Reactivated after a 14 year break, the LUBICZ BREWERY opened its doors for the Honorable Guests on September 4th 2015 and for the first time took part in the above competition. In the Full Dark Lager category: -Gold medal for Dark Beer In a seperate Specialty Beers category: -Silver Medal for Alt Beer In the Full Light Lager category: -Bronze medal for Ma...

More

Grand Opening Festival of Lubicz Brewery and Restaurant!

04/09/2015

Festiwal Otwarcia w Browarze Lubicz

On the 4th of September 2015 our brewery & restaurant opened its doors for Honorable Guests for the first time! The festival lasted for 3 days! Preparations for opening took a year and a half. We managed to overcome all challanges, some of these were adapting the infrastructure of an old building to the needs of gastronomy and beer production, carrying out of construction and building works, the development of an original menu, the beer production itself and numerous other formal issues to be prepared to run operations. This important event and all involved will be rememb...

More

Browar Lubicz tanki na piwo

16/04/2015

Browar Lubicz tanki na piwo

Proces tworzenia Borwaru Lubicz obfitował w wydarzenia szczególne. Na pewno 16 kwietnia był dniem, który wymagał od nas nie lada zdolności logistycznych, wtedy bowiem do Browaru przyjechało 19 tanków na piwo. Każda z kadzi ważących 400 kg. musiała stanąć w podziemiach, w sali nazwanej Leżakownią. Goście mogą je teraz zobaczyć od razu po wejściu do Leżakowni, za szybą po lewej stronie. Właśnie tam „odpoczywa” nasze piwo, skąd bezpośrednio trafia za pośrednictwem nalewaków do rąk naszych Klientów. W związku z dużymi gabarytami tanków, or...

More

Szanowny Kliencie,

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS nr 0000513329 (dalej Browar).
  • Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe to realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi/dostawy dla celów podatkowych. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę /dostawę określoną zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie inf., firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.
  • Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług/dostaw będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
  • Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto, Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  • Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę /dostawę świadczoną przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
  • Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług/dostaw.